furnizues profesional të
pajisjet e makinerisë së ndërtimit

Oshilator hidraulik i shtresës së jashtme

  • SWC Serious Casing Oscillator

    Oscillator i Rastit serioz SWC

    Presioni më i madh i ngulitjes mund të arrihet me oshilatorin e mbështjellësit në vend të përshtatësit të makinës me kasë, zorrë mund të ngulitet edhe në shtresë të fortë. Oshilatori i shtresës zotëron merita të tilla si përshtatshmëri e fortë ndaj gjeologjisë, cilësi e lartë e grumbullit të përfunduar, zhurmë e ulët.