furnizues profesional të
pajisjet e makinerisë së ndërtimit

Video

Hyrje në SINOVO

Thyerës i grumbullit hidraulik

Pajisje shpuese rrotulluese

Pajisja shpuese e pusit hidraulik të ujit

SINOVO Pajisja Bërthamore e Shpimit Rig Shpimi Gjeologjik

Muret e Diafragmës kapen

Desander

Shofer hidraulik i grumbullit statik